Miyerkules, Abril 3, 2013

Pananaliksik sa Filipino 2Partido State University

Kolehiyo ng Edukayon

Goa, Camarine Sur
“PERSEPSYON NG MGA MAG-AARAL NG RANGGAS RAMOS NATIONAL HIGH SCHOOL SA IKA-APAT NA TAON TUNGKOL SA SINTAX LAW”


IPINASA NINA: ARLAND B. PARPAN
                 MIKE ANGELO A. OBIÑA
             BSED 1B


   
                PARA KAY: BB. JOAN A. MONFORTE
        INSTRUKTORPartido State University

Kolehiyo ng Edukayon

Goa, Camarine Sur


DAHON NG PAGPAPATIBAY
     

  Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang FILIPINO IV, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pananaliksik na ito ay pinamagatang ‘’Persepsyon ng mga Mag-aaral ng Rangas Ramos Nationa High School hinggil sa sintax law’’. Inihanda at iniharap nina Arland B. Parpan at Mike Angelo A. Obiña.


Pinagtuunang pansin nina:

JOAN A. MONFORTE
Instruktor

Pinagtibay nina:
MEDINA R. OLLA
BSEd , Program Direktor

NHELIA P. ESMERALDA Ed.h
Dekana, Kolehiyo ng Edukayon

Pasasalamat

 Taus-puso po ang aming pasasalamat sa mga taong walang
sawang sumoporta ,tumulong at gumabay  sa amin  para sa
ikatatagumpay ng pag-aaral na ito.
Una sa lahat, sa aming pamilya, lalung-lalo na  sa aming mga
magulang na sina G. at Gng. Arnold R. Parpan at G. at Gng.
Manuel V. Obiña sa kanilang pagmamahal,suporta at pag-unawa
pati na rin sa suportang pinansyal  na ibinibigay  habang
isinasagawa ang pag-aaral na ito.

 Sa aming mahal na instructor na si Bb. Joan A. Monforte sa
walang sawang pagwasto ng aming kamalian, paggabay at pagsuporta
para sa ikauunlad ng pag-aaral na ito.

 Sa Dekana ng Kolehiyo ng Edukasyon  na si Dr. Nehlia P.
Esmeralda at sa Program Chair ng BSED na si Gng. Medina R. Olla,
sa kanilang pahintulot at pagsuporta sa pagsasagawa ng
pananaliksik na ito.

 Gusto rin naming pasalamatan ang kooperasyon na ibinigay ng
mga mag-aaral ng Ranggas-Ramos national High School ng nasa ika-
apat na taon  IV-Gold

at IV-Pearl.kung wala ang kanilang
kooperasyon hindi maisasakatuparan  ang tagumpay ng pananaliksik
na ito.At lalung-lalo na sa principal ng paaralan na si Mr.
Wilhem A. Prila, sa kanyang pahintulot na makapagsagawa ng isang
sarbey sa kanyang nasasakupan.

 Higit sa lahat, sa Poong Maykapal sa pagbigay ng kaalaman
at lakas, kalinawan sa pag-iisip at tatag ng loob para 
ikatatagumpay ng pag-aaral na ito.

 Maraming Salamat Po!


Arland B. Parpan

Mike Angelo A. Obiña
Mga Mananaliksik
Abstrak

Pamagat: Persepsyon ng mga mag-aaral ng Ranggas-Ramos National
High School sa ika apat na taon tungkol sa Sintax Law.

Mga Mananaliksik:         Arland Bedes-Parpan
                          Mike Angelo Azaña-Obiña
Akredited na Institusyon: Partido State University
                          Goa,Camarines Sur
                          Kolehiyo ng  Edukasyon

Taunang Aral: 2012-2013

Ang pananaliksik na ito ay may pangkalahatang layunin
alamin ang persepsyon ng mga mag aaral ng Ranggas-Ramos National
High School sa ika apat na taon tungkol sa Sintax Law.Tiyak na
nilalayon din nito ang mga sumusunod:
1.Masuri kung ilang porsyento ng mga mag-aaral ang pamilyar sa
batas na ito.
2.Mabatid ang maaring bunga nito sa mga mag-aaral.

Ang mga respondente ng pag-aaral na ito ay ang anim na pung
(60) mag-aaral na nasa ika-apat na taon ng IV-Gold at IV-Pearl
na kasalukuyang nag-aaral sa Ranggas-Ramos National High
School,Calawit San Jose, Camarines Sur taunang aral 2012-2013.

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng palarawan o deskriptiv
sarbey dahil sa paggamit ng talatanungan tseklist at
estatistika.Ang mga datos aysinuri sa pamamagitan ng pagkuha ng
weighted mean  sa bawat aytem para malaman ang saloobin ng mga
mag-aaral sa Sintax Law.

     Natukoy sa pag-aaral na ito na ang pangunahing
pananaw/saloobin ng mga mag-aaral ay ang “makakatulong ang batas
na ito para mabawasan ang bisyo ng mga mag-aarallalong-lalo na
sa paninigarilyo”. Mayroon itong weighted mean na 4.61.
Pumangalawa ang “magkakaroon ng magandang buinga ang batas na
naipasa” na may weighted mean na 4.38, pangatlo ay ang
“mababawasan ang magkakasakit ng tuberculosis dulot ng
Paninigarilyo” na may weighted mean na 4.33, pang-apat ay ang,”
maaaring dina tangkilikin ang sigarilyo at alak dahil hindi na
kaya ang presyo nito” na may weighted mean na 3.76, at ang
panghuli ay ang “bababa ang kita ng pamahalaan sa kalakaran ng
tobako” na may weighted mean na 3.45.


Batay sa mga resulta at interpretasyon na nabuo sa pag-aaral na
ito, ang mga rekomendasyon sa bawat suliranin ay ang mga
sumusunod:

1.Iminungkahi ng mga mananaliksik sa mga hindi nakakaalam na
laging magbasa ng mga dyaryong kapupulutan ng mga makabagong
impormasyon o kaya’y manood lagi ng balita at makiisa/makialam
sa mga pangyayaring nagaganap sa ating paligid lalung-lalo na sa
mga batas na ipinapatupad ng pamahalaan.

2.Iminungkahi ng mga mananaliksik na maging mapanuri muna sa mga
batas na ipinapatupad ng pamahalaan at magkaroon ng sapat na
kaalaman bago ibigay ang paghuhusga kung magkakaroon ng
magandang bunga ang batas na ito.
TALAAN NG NILALAMAN

Pamagat………………………………………………………………………………………………………………………………………1
Dahon ng Pagpapatibay…………………………………………………………………………………………………2
Pasasalamat………………………………………………………………………………………………………………………3-4
Abstrak…………………………………………………………………………………………………………………………………5-7
Talaan ng Nilalaman…………………………………………………………………………………………………8-9

Kabanata 1 Kaligiran ng Pag aaral at Suliranin
Kaligiran ng Pag-aaral…………………………………………………………………………………………10
Paglalahad ng Suliranin………………………………………………………………………………………11
Hipotesis……………………………………………………………………………………………………………………………12
Kahalagahan ng Pag-aaral……………………………………………………………………………………12
Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral……………………………………………………………13
Mga Tala (Notes)…………………………………………………………………………………………………………14

Kabanata II Mga kaugnay na literatura at Pag-aaral
Kaugnay na Literatura……………………………………………………………………………………………15
Kaugnay na Pag-aaral………………………………………………………………………………………………16
Mga Terminolohiya sa Pag-aaral………………………………………………………………17-18
Mga Tala(Notes)……………………………………………………………………………………………………………19

Kabanata III Disenyo ng Pananaliksik at Metodolohiya
Disenyo ng Pananaliksik……………………………………………………………………………………20
Ang mga tagatugon ng pag-aaral/Respondente…………………………………20
     Talahanayan 1…………………………………………………………………………………………………21
Paraan ng pagkuha ng Datos……………………………………………………………………………22
Instrumento ng Pananaliksik…………………………………………………………………………23
Istatistical Tools…………………………………………………………………………………………………24
Mga Tala (Notes)………………………………………………………………………………………………………25


Kabanata IV Pagsusuri at Interpretasyon ng mga Datos
Persepsyon ng mga mag-aaral………………………………………………………………………26
    Talahanayan 2…………………………………………………………………………………………………27
Porsyento ng mga mag-aaral na pamilyar at di-pamilyar sa Sintax law……………………………………………………………………………………………………………………28
    Talahanayan 3…………………………………………………………………………………………………29
Edad ng mga tagatugon/respondent…………………………………………………………30
    Talahanayan 4…………………………………………………………………………………………………31

Kabanata V  Lagom, Konklusyon at Rekomendasyon
Buod/Lagom……………………………………………………………………………………………………………………32
Suliranin # 1……………………………………………………………………………………………………………32
Resulta……………………………………………………………………………………………………………………………33
Konklusyon……………………………………………………………………………………………………………………33
Rekomendasyon……………………………………………………………………………………………………………34

Suliranin # 2……………………………………………………………………………………………………………34
Resulta……………………………………………………………………………………………………………………………34
Konklusyon……………………………………………………………………………………………………………………35
Rekomendasyon……………………………………………………………………………………………………………35
Appendiks………………………………………………………………………………………………………………………36
A. Liham sa Respondente …………………………………………………………………………37
B.  Talatanungan………………………………………………………………………………………………38
C. Liham sa Pagsagawa ng Pag-aaral………………………………………………39
Bibliograpiya…………………………………………………………………………………………………….40
Kurikulum Vitae………………………………………………………………………………………………41
Kurikulum Vitae………………………………………………………………………………………………42
KABANATA 1
KALIGIRAN NG PAG-AARAL AT SULIRANIN

Sa panahon ngayon, hindi na nahuhuli ang mga kabataan

pagdating sa mga isyung panlipunan. Nakikiisa sila sa

pagbabagongnagaganap sa loob at labas ng bansa. Dahil sa

mga teknolohiyang katulad ng telebisyon,Radyo, kompyuter at

iba pa, hindi na talaga na pag-iiwananang mga kabataan

sapagkuhang mga napapanahong balita at impormasyon. Mga

impormasyong nagpapakitang kalagayan ng ating lipunan sa

ilalim ng ibat ibang administrasyon.Pati narin sa mga batas

na nabuo  at ipinatupad sa ating bansa.Isa na rito ang Sin

tax Law, na dating Sin tax Bill.


Ang Sintax Law ay ang bagong batas na ginawa  at

naaprubahan ng pangulong Aquino. Ang batas na ito’y

naglalayong pataasin angbuwis sa mga produkto katulad ng

tabako, napangunahing sangkap sa paggawa ng sigarilyo.

Ito’y binuo upang mabawasan ang dumaraming kaso ng

pagkakasakit at kung minsan pa’y kamatayan ng ilan sa ating

mga kababayan.Sa aming pananaliksik, naisip naming hingin

ang persepsyon ng mga mag-aaral na na sa ikaapat na taon,

hinggil sa batas na ito.
Bilang paghahanda sa pagiging mahalagang miyembro ng

pamayanan,nararapat lamang na maging komprehensibo ang

pagkakaunawa ng mga kabataan sa batas na ito. Katulad na

lang ng  sinabi ng ating pambansang bayani na si Jose

Rizal, “ Ang kabataan ang Pag- asa ng Bayan.” Kung kaya’t

nararapat lamang na maipaalam ang boses ng mga kabataan  at

malaman ang kanilang mga saloobin sa mga batas na umiiral

sa ating bansa.


PAGLALAHAD NG SULIRANIN

Pangkalahatang Suliranin

Ang pag-aaral  na ito ay naglalayong  alamin  ang
persepsyon ng  mga mag-aaral ng Ranggas Ramos National High
School ng nasa  ika-apat na taon  tungkol sa sintax law.

Mga Tiyak na Suliranin
Layunin din ng pag-aaral na ito na alamin ang mga sumusunod
na suliranin:
1.    Masuri kung ilang porsyento  ng mga mag-aaral ang
pamilyar sa batas na ito?
2.  Mabatid ang maaaring bunga nito sa mga mag-aaral?

HINUHA O HIPOTESIS

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong alamin ang
alternatibong hipotesis na mayroong kaugnayan sa mga bisyo
ng mga estudyanteng nasa hayskul.

KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL

Estudyante/Mag-aaral.Ang pag –aaral na ito ay magsisilbing
batayan  kung lahat ban g mga mag-aaral ay nakakaalam at
pamilyar sa batas na ipinasa ng kamara.Mahalaga ang
pag-aaral na ito sa mga estudyante para maunawaan  ang
maaring maging bunganito sa ating kalususgan.

Mga Guro. Sa pamamagitan  ng resulta ng pag-aaral na ito,
malalaman ng mga guro kung gaano karami ng kabataan ang
nasasangkot sa ganitong klase ng bisyo.Ang pag-aaral na ito
ay malaki ang maitutulong  sa mga guro  at kung ano ang
kanilang gagamiting paraan para maiwas ang kanilang mga
estudyante sa ganitong klase ng  bisyo.


Mga Magulang. Sa pag-aaral na ito,  malalaman ng mga
magulang kung ano ang pananaw ng kanilang mga anak sa
Sintax Law.Bilang gabay ng mga anak malaki ang ginagampanan
ng mga magulkang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak kaya’y
nararapat lamang na makialam at maunawaan ang batas na ito.


 

MGA TALA (NOTES)
KABANATA II

MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL

     Makikita sa bahging ito ang mga publikasyong may
kinalaman sa pag-aaral na ito. Kasama na ang mga pahayagan,
aklat at web page, gayundin ang ibang nmga kaugnay na
pag-aaral.

MGA KAUGNAY NA LITERATURA SA SINTAX LAW

     Ayon sa World Health Organization, mahigit kalahati sa
Kabuuangbilang ng kabataang Pilipino, partikular na iyong
nasa edad 7 hanggang 15,ang gunom na sa bisyo ng
paninigarilyo. Bahagi sila ng tinatayang 40,000hanggang
50,000 Asian teenagers na maagang natutong manigarilyo
bungang kakulangan sa batas laban sa tobacco at walang
humpay na promosyonnito sa bansang
Pilipinas.Sa katunayan, isa sa bawat tatlong lalaki na
nasamiddle age ang namamatay dahil dito.
Ang Batas Republika 9211, higit na kilala sa
taguring Tobacco Regulation Act of 2003 (Batas ukol sa
pagkontrol sa Paggamit ng mga Produktong Tabako), ay
ipinagtibay upang isulong ang pagkakaroon ng isang
kapaligirang nakabubuti sa kalusugan, palaganapin ang
impormasyon tungkol sa masasamangepekto ng paninigarilyo,
ilayoang kabataan sa bisyo ng paninigarilyo at iba pa.

Ayon kay Dr. Lain, ang paninigarilyo ay
nakapagpapasaya. Ito ang lumabas na resulta ng pag-aaral na
isinagawa ngPeninsula Medical School sa United Kingdom sa
pangunguna hinggil sa kaugnayan ng paninigarilyo sa
Psychological well-being ng tao.Sa kanilangpagsisiyasat,
napag-alaman na ang mga naninigarilyo ay nakararanas ng
mababang antas ng kasiyahan at life satisfaction kumpara sa
mga hindi naninigarilyo

     Ayon kay Limpin,executive director ng Framework on Tobacco
Control of the PhilippinesAlliance, noong 2005 ay nasa
pagitan lamang ng 17hanggang 18 porsyento ang bilang ng
mga kabataang naninigarilyosamantalang umakyat ang bilang
sa 23 porsyento noong 2007.


MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL

Ayon sa aklat naPharmacology for the primary care

provider(2004), ang paninigarilyo ay ang sanhi ng maraming

sakit. Ito ay ang pagkakaroon ng cancer sa baga,esophagus,

at larynx, coronary artery disease, peripheral artery

disease, stroke, at ChronicObstructive Pulmonary Disorder o

COPD. Sinasabi din na27.3porsyento angnaninigarilyo edad

25-44,23.3porsyento ay edad 45-64, at 10.5 porsyento ang

naninigarilyo edad 65 pataas. Ang mga bata ay may

posibilidad din na magkaroon na ngsakit sa puso dahil sa

mataas na kolesterol na nakukuha mulasa pagkalanghap ng

usok ngsigarilyo sa loob ng bahay. Sinasabi na mahigit

420,000 ang mga namamatay taun-taondahil sa pagkakasakit sa

paninigarilyo.

    
Batay sapag-aaral na pinamagatang “Global Youth
Tobacco Survey," mahigit 60porsyento o 2.7 milyon mula sa
bilang ng mga kabataang naninigarilyo aypawang mga lalaki
samantalang 1.4 milyon ang mga babae. Isinaad din sa
pag-aaral na walo mula sa 10 sa mga na sakop ng pag-aaaral
ang nakakitang mga patalatastas na tumatangkilik sa
sigarilyo noong 2007.
KONSEPTWAL NA BALANGKAS

     Sa pag-aaral na ito, ang konseptwal na balangkas ay
nakapokus sa pagkuha ng mga datos at pagsusuri o pag
aanalisa ng mga nakuhang datos.
     Ang mga mananaliksik ay gumamit ng isang baryabol, ito ay ang Sintax Law.

MGA TERMINOLOHIYA SA PAG-AARAL

SINTAX LAW- isang particular na buwis  na ipapataw sa ilang
ipinagbabawal na mga kalakal at serbisyo, halimbawa alak at
tabako, candies, soft drinks, mabilis na pagkain, kape, at
pagsusugal.
TALATANUNGAN- instrumentong ginamit sa pagkuha ng datos sa
pananaliksik na binubuop ng mga tanong.
RESPONDENTE- ito ay tumutukoy sa mga taong tutugon sa
pag-aaral na ito. Sa pag-aaral na ito, ang mga respondente
ay ang mga mag-aaral ng Ranggas Ramos National High School
sa ikaapat na taon, taunang aralan 2012-2013 ng
BRGY. Kalawit, San Jose Cam. Sur.MGA TALA(NOTES)KABANATA III

DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

Ang kabanatang ito ay tumatalakay sadisenyo at paraan
ng pangangalap ng datos sa pananaliksik. Nakapaloob dito
kung anong  mga istrumento ang ginamit sa pangangalapng
datos, paraan ng pagkuha ng datos, at mga tagatugon ng
pag-aaral o respondente.

DISENYO NG PANANALIKSIK

Gumamit ang mga mananaliksik ng diskriptibong
paglalahad ng mga datos na nakalap. Ginamit ito upang
matikoy ang pangunahing persepsyon ng mga mag-aaral hinggil
sa sintax law.

ANG MGA TAGATUGON NG PAG-AARAL/ RESPONDENTE

     Ang mga tagatugon sa pag-aaral na ito ay ang  mga mag-
aaral ng Ranggas Ramos National High School,Kalawit San
jose Cam. Sur, sa ika-apat na taon sa taunang aralan 2012-
2013. Ang mga respondente ay binubuo ng 60 mag-aaral na
hinati sa dalawang pangkat.Ang IV-Pearl na binubuo ng 31 o
51% respondent (12 lalaki at 19 babae) at ang IV-Gold na
may 29 o 49% ng Respondente (14 lalaki at 15 babae).

TALAHANAYAN 1

DISTRIBUSYON NG RESPONDENTE


RESPONDENTE

BABAE

LALAKI

KABUUAN

IV-GOLD

15 o 25%

14 o 24%

29 o 48.33%

IV-PEARL
 
  19 o 29%

12 o 22%

31 o 51.66%
60 o 100%Sa pag-aaral na ito ang PERCENTAGE TECHNIQUE ay
ginamit para malaman ang mga porsyento ng mga respondent
sakabuuang bilang ng mag-aaral. Ang pormula ay ginawa ng
mga mananaliksik:

P = R/N x 100

kung saan:
          P= ang porsyento     
          R= bilang ng respondente
          N= kabuuang bilang ng mga mag-aaral

PAMAMARAAN

     Sa pag-aaral na ito, ang paraan na ginamit ng mga
mananaliksik ay ang paggawa ng talatanungan. Dumaan ito sa
pagsusuri ng tagapayo at iniwasto ang mga pagkakamali.
Pagkatapos maiwasto ay vinalideyt na ang talatanungan.
    
     Pagkatapos mavalideyt ang talatanungan ay humingi kami
ng permiso sa pamamagitan ng sulat  sa punong suro ng
paaralan na pagdadausan ng sarbey. Matapos makuha ang
pahintulot ay ipinamahagi na namin ang  talatanungan sa mga
respondent. Matapos ang sarbey, inayos at sinuring mabuti
ang mga datos na nakalap upang maanalisa.

INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK

     Sa pag-aaral na ito, gumamit ang mga mananaliksik ng
talatanungan upang malaman ang persepayon ng mag-aaral
hinggil sa Sintax Law.ang talatanungan ay hinati-hati sa
ilang bahagi, ang una ay kinakapalooban ng mga personal na
impormasyon ng mgatagatugon, katulad ng pangalan, edad,
kasarian at antas at seksyon. Ang pangalawang bahagi ay
naglalaman ng rating scale. Ang mga respondente ay pipili
ng mga persepsyon at lalagyan lamang ng tsek(/) ang katapat
na numero na kumakatawan sakanilang sagot.
    
     Ang rating scale ay hinati sa limang bahagi, 5-para sa
lubos na sumasang-ayon,4-para sa sumasang-ayon, 3-para sa
di-gaanong sumasang-ayon, 2- para sa di-sumasang-ayon, at
1-para sa lubos na di-sumasang-ayon.

STATISTICAL TOOLS

     Sa pag-aaral na ito, ang weighted mean ay ginamit para
malaman at makuha ang pangunahing persepsyon ng mga
mag-aaral hinggil sabagong batas. Pagkatapos na makuha ang
lahat ng datos, ito ay tinale, bawat aytem ay minultiplayd
sa weight ng bawat aytem nito. Ang pormula na ginamit sa
pag-aaral na ito ay ipinakilala ni Pagoso(1992).

     Ang mga mananaliksik ay gumawa ng iskeyl na nasa ibaba
para matukoy at masuri ang sagot ng mga respondente sa
bawat aytem.

MGA PERSEPSYON
Berbal na Diskripsyon   Range        

Lubos na Sumasang-ayon    4.6-5.00    pinaka persepsyon
Higit na sumasang-ayon    3.7-4.5     ikalawang persepsyon
Sumasang-ayon             2.8-3.6     ikatlong persepsyon
di-gaanong sumasang-ayon1.9-2.7     ika-apat napersepsyon
hindi sumasang-ayon       1.00-1.8    panghuling persepsyon

MGA TALA (NOTES)

Pagoso, C.M.,Garcia., and Guerero de Leon, C.R.,(1992),
Fundamental statistics with application for college
students.sinag-tal publisher,inc. manilaKABANATA IV

PAGSUSURI AT INTERPRETASYON NG DATOS

     Sa kabanatang ito,ipinapakita ang pagsusuri at
pagiinterpret ng mga datos na nakuha batay sa instrumentong
ginamit sa pag-aaral.ang mga datos ay inilarawan sa
pamamagitanng  grapikal na paglalahad.

PERSEPSYON NG MGA MAG-AARAL

     Upang matukoy ang pangunahing persepsyon ng mga mag-
aaral hinggil sa sintax law, ay gumawa ang mga mananaliksik
ng grap. Sa larawan, makikita na ang nasa x-axis ay binunuo
ng mga persepsyon ng mga mag-aaral. At sa y-axis naman ay
makikita ang weighted mean ng mga kasagutan.TALAHANAYAN 2

 


Kung saan:

P-1= makakatulong ang batas na ito para mabawasan ang bisyo
     ng mga mag-aarallalong-lalo na sa paninigarilyo.
P-2= maaaring dina tanfkilikin ang sigarilyo at alak dahil
     hindi na kaya ang presyo nito.
P-3= mababawasan ang mga magkakasakit ng tuberculosis dahil
     sa paninigarilyo.
P-4= bababa ang kita ng pamahalaan sa kalakaran ng tobako.
P-5= magkakaroon ng magandang bunga ang batas na ito.

    

     Ipinapakita sa talahanayan 2 na ang pangunahing
persepsyon ng mga mag-aaral hinggil sa sintax law ay ang,
“makakatulong ang batas na ito para mabawasan ang bisyo ng
mga mag-aarallalong-lalo na sa paninigarilyo”. Mayroon
itong weighted mean na 4.61. Pumangalawa ang “magkakaroon
ng magandang buinga ang batas na naipasa” na may weighted
mean na 4.38, pangatlo ay ang “mababawasan ang magkakasakit
ng tuberculosis dulot ng Paninigarilyo” na may weighted
mean na 4.33, pang-apat ay ang,” maaaring dina tangkilikin
ang sigarilyo at alak dahil hindi na kaya ang presyo nito”
na may weighted mean na 3.76, at ang panghuli ay ang
“bababa ang kita ng pamahalaan sa kalakaran ng tobako” na
may weighted mean na 3.45.


PORSYENTO NG MGA MAG-AARAL NA PAMILYAR AT DI-PAMILYAR SA
SINTAX LAWAng talahanayan 3 ay nagpapakita ng kung ilang porsyento
ng mga mag-aral ang pamilyar at hindi pamilyar sa batas na
ito. Gumamit ang mga mananaliksik ng grap upang maipakita
kung ilang porsyento ang pamilyar at hindi dito.TALAHANAYAN 3

PORSYENTO NG PAMILYAR AT DI-PAMILYAR SA SINTAX LAWSa talahanayan 3, makikita na 7 porsyento lamang ng
kabuuang respondent ang hindi pamilyar sa batas na ito.
Sa anim na pung respondente, 4 katao lamang ang nagsabing
hindi sila pamilyar sa batas na naipasa. Samantalang 93
porsyento o 56 katao/mag-aaral ang nagsabing sila ay
pamilyar sa bagong batas na ito.

EDAD NG MGA TAGATUGON/RESPONDENTE

     Base sa ilang mga pag-aaral, ang mga kabataan ay isa
sa mga pangunahing apektado ng labis na dumaraming krimen
na may kinalaman sa droga.sa murang edad nila ay natututo
na sila ng mga ipinagbabawal na bisyo particular na ang
paninigarilyo.Bilang bahagi ng pag-aaral na ito, inalam ng
mananaliksik ang edad ng mga respondente. 


TALAHANAYAN 4

EDAD NG MGA TAGATUGON/RESPONDENTE


EDAD

BILANG NG RESPONDENTE
15
7
16
21
17
25
18
5
19 pataas
2
kabuuan
60

     Sa talahanayan 4, ang edad ng mga respondent mula sa
edad 15 hanggang 19 pataas. Makikita na halos karamihan sa
mga repondente ay nasa edad 17. Sa anim na pung    
respondente, 25 respondente o 42% ang nasa edad 17, 21 o
35% ang 16,5 o 8% ang 18, 7 o 12% ang 15, at 2 o 3% lamang
Ang nasa edad 19 pataas.

     Ang resulta ng talahanayan 4 ay ngapapakita lamang na
ang mga respondent ay nasa kritikal na edad para matuto ng
bisyo. 
Kabanata V
Lagom, Resulta, Konklusyon at Rekomendasyon

Ang kabanatang ito ay naglalaman ng buod/lagom, resulta,
konklusyon at rekomendasyon ng pag-aaral tungkol sa
“Persepsyon ng mga mag-aaral ng Ranggas-Ramos National High
School sa ika-apat na taon tungkol sa ipinasang Sintax
Law.”

Buod/Lagom

Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa “Persepsyon ng mga
mag-aaral ng Ranggas-Ramos National High School sa ika-apat
na taon tungkol sa ipinasang Sintax Law.”Ang mga
respondente ay binubuo ng dalawang seksyon IV-Gold at IV-
Pearl.Sa aming pananaliksik, naisip naming hingin ang
persepsyon ng mga mag-aaral na na sa ikaapat na taon,
hinggil sa batas na ito. Bilang paghahanda sa pagiging
mahalagang miyembro ng pamayanan, nararapat lamang na
maging komprehensibo ang pagkakaunawa ng mga kabataan sa
batas na ito. Katulad na lang ng  sinabi ng ating
pambansang bayani na si Jose Rizal, “ Ang kabataan ang Pag-
asa ng Bayan.” Kung kaya’t nararapat lamang na maipaalam
ang boses ng mga kabataan  at malaman ang kanilang mga
saloobin sa mga batas na umiiral sa ating bansa.

Ang mga mananaliksik ay gumamit ng weighted mean upang
malaman at mailarawan ang pangkalahatang saloobin ng mga
estudyante ukol sa Sintax Law.

Sa pag-aaral na ito naglalayong na malaman ang mga sumusunod  na tiyak na talatanungan:

1.Masuri kung ilang porsyento ng mga mag-aaral ang pamilyar
sa batas na ito?

2.Mabatid ang maaaring maging bunga nito sa mga mag-aaral?


Suliranin #1
Masuri kung ilang porsyento ng mga mag-aaral ang pamilyar
sa batas na ito?

Resulta: Natukoy sa pag-aaral na ito na karamihan sa mga
mag-aaral ay alam ang ibig sabihin ng batas na ito. Sa 60
respondente 4 na estudyante lamang o 7% ang hindi pamilyar
sa batas samantalang nakakuha ng 93% o 56 katao ang
nagsasabing sila ay pamilyar at may alam sa bagong batas na
Sintax Law.

Konklusyon: Base sa pag-aaral na ito,nalaman ng mga
mananaliksik na karamihan sa mga estudyante ay alam ang
ibig sabihin ng batas na nakakuha ng 93% samantalang 7% ang
nagsasabing hindi sila pamilyar sa batas na ito.

Rekomendasyon: Iminungkahi ng mga mananaliksik sa mga hindi
nakakaalam na lagging magbasa ng mga dyaryong kapupulutan
ng mga makabagong impormasyon o kaya’y manood lagi ng
balita at makiisa/makialam sa mga pangyayaring nagaganap sa
ating paligid lalung-lalo na sa mga batas na ipinapatupad
ng pamahalaan.


Suliranin #2
Mabatid ang maaaring maging bunga nito sa mga mag-aaral?

Resulta:Sa pag-aaral na ito, nalaman ng mga mananaliksik
na maraming mga estudyante ang nagsasabi na ang batas ay
magkakaroon ng magandang bunga na nakakuha ng ng weighted
mean na 4.38.At ang panghuli ay ang “bababa ang kita ng
pamahalaan sa kalakalan ng tobako” na nakakuha ng ng
weighted mean na 3.45.

Konklusyon:Sa aming pag-aaral nalaman naming na maraming
estudyante ang nagsasabing magkakaroon ng magandang bunga
ang batas na ito na nakakuha ng weighted mean na 4.38 at
pumapangalawa sa sarbey.Sa paglalahat maraming nagsasabing
magkakaroon ito ng magandang bunga patungo sa maunlad na
ekonomiya.

Rekomendasyon: Iminungkahi ng mga mananaliksik na maging
mapanuri muna sa mga batas na ipinapatupad ng pamahalaan at
magkaroon ng sapat na kaalaman bago ibigay ang paghuhusga
kung magkakaroon ng magandang bunga ang batas na ito.APENDIKSPARTIDO STATE UNIVERSITY
Goa, Camarines Sur
Kolehiyo ng Edukasyon
Taunang Aralan 2012-2013
Sa mga Respondente,

            Kami po ay kasalukuyang kumukuha ng asignaturang Filipino sa kursong Bachelor of Secondary Education (BSED) ng Partido State University (PSU). Bilang pagtugon sa  pangangailangan ng asignatura, ang mga nakalagda ay kasalukuyang gumagawa ng pananaliksik na pinamagatang”PERSEPSYON NG MGA MAG-AARAL NG RANGGAS RAMOS NATIONAL HIGH SCHOOL  SA IKA-APAT NA TAON TUNGKOL SA IPINASANG SINTAX LAW”.

            Kaugnay po nito ay nais naming pasagutan sa inyo ang talatanungan na nasa ibaba. Ang inyong pagsuporta at pakikipagtulungan ay makakatulong ng malaki sa ikatatagumpay n gaming pananaliksik.

            Maraming salamat po. Patnubayan nawa kayo ng poong maykapal.
Lubos na gumagalang,

ARLAND B. PARPAN

MIKE ANGELO A. OBIÑA
                                                                                                                        Mananaliksik
       


I.        Personal na Datos

Pangalan:______________________________________           Edad________
Antas at Seksyon:_________________________               kasarian:lalaki( )babae( )

       II. TALATANUNGAN
A.      Lagyan ng tsek ang kumakatawan sa iyong sagot .

·         Ako ay pamilyar sa sintax law  at alam ko ang nais ipabatid nito ( )
·         Hindi ko alam ang batas na ito ( )

B.      Persepsyon ng mag-aaral
Panuto: lagyan ng tsek (/) sa tapat ng bilang na kumakatawan sa iyong sagot.

I.                                                                                                    5     4     3     2     1

1.      Makakatulong ang batas na ito para mabawasan
Ang bisyo ng mga estudyante lalong-lalo na sa
 paninigarilyo .                                                                         __  __ __   __    __
2.      Maaaring dina tangkilikin ang sigarilyo at alak
dahil hindi na kaya ang presyo nito.                                      __  __ __   __    __           
3.      Mababawasan ang mga magkakasakit
ng tuberkolosis  dulot ng paninigarilyo.                                __  __  __  __   ___
4.      Bababa ang kita ng pamahalaan sa kalakaran
 ng tobako.                                                                               __  __  __ __   ___
5.      Magkakaroon ng magandang bunga ang batas
 na ito.                                                                                        __ __  __  __   ___

PARTIDO STATE UNIVERSITY
   Goa, Camarines Sur
  Kolehiyo ng Edukasyon

G.Wilhem A. Prila
Punong Guro
Ranggas Ramos National High School
Calawit, Sanjose, Camarines Sur


Ginoo:
  
  Magandang araw po!
  
  Kami po ay mga mag-aaral na nasa unang taon sa Kursong Bachelor of Secondary Education mula sa Partido State University.Kasalukuyang po kaming gumagawa ng isang ppananaliksik na pinamagatang “ Persepsyon ng mga mag-aaral ng Ranggas Ramos National High School sa ika-apat na taon tungkol sa Sintax Law.” Ang pananaliksik ay isang proyekto sa aming asignaturang Filipino.
  Kaugnay po nito, nais naming hingin ang inyong pahintulot na makapagsagawa ng isang sarbey sa inyong paaralan.
  Ang inyong pahintulot ay aming kikilalanin at pasasalamatan.


Gumagalang,
Arland B. Parpan
Mike Angelo A. Obiña
Mga Mananaliksik
Pinagtuunan ng pansin nina:

Joan A. Monforte
Guro sa Filipino

Nehlia P. Esmeralda, Ed. D
Dekana, Kolehiyo ng Edukasyon

Pinagtibay:
Wilhem A. Prila
Punong Guro
BIBLIOGRAPIYA

AKLAT
Pagoso, C.M.,Garcia., and Guerero de Leon, C.R.,(1992),
Fundamental statistics with application for college
students.sinag-tal publisher,inc. manila


INTERNET


Kurikulum Vitae

Mike Angelo A. Obiña
Olas, Lagonoy, Camarines Sur

Personal na Datos

Edad:                            17 taong gulang
Petsa ng kapanganakan:           Mayo 04, 1995
Lugar ng Kapanganakan:           Olas, Lagonoy, Camarines Sur
Kasarian:                        Lalaki
Lahi:                            Filipino
Wika/Diyalektong Sinasalita:     Bikol,Tagalog,Ingles

Edukasyong Natamo

Tersyarya:Kasalukuyang nasa unang taon sa kursong
          Batsilyer sa Sekondarya ng Edukasyon.
          Medyor sa Araling Panlipunan
          Partido State University ( Goa Campus )
          Goa, Camarines Sur
Sekondarya:Camarines Sur National High School
           Naga City,4400
           Taunang Antas 2008-2012

Elementarya:Olas Elementary School
            Olas, Lagonoy Camarines Sur
            Taunang Antas 2002-2008


Kurikulum Vitae

Arland B. Parpan
Tabgon,Goa, Camarines Sur

Personal na Datos

Edad:                            17 taong gulang
Petsa ng kapanganakan:          Enero 12,1996
Lugar ng Kapanganakan:           Burabod, Lagonoy,                      
                                 Camarines Sur
Kasarian:                        Lalaki
Lahi:                            Filipino
Wika/Diyalektong Sinasalita:     Bikol,Tagalog,Ingles

Edukasyong Natamo

Tersyarya:Kasalukuyang nasa unang taon sa kursong
          Batsilyer sa Sekondarya ng Edukasyon.
          Partido State University ( Goa Campus )
          Goa, Camarines Sur
Sekondarya:Tabgon National High School
           Goa Cam. Sur
           Taunang Antas 2008-2012

Elementarya:Tabgon Elementary School
            Tabgon, Goa Camarines Sur
            Taunang Antas 2002-2008